Flexibel traject

De modules sluiten op elkaar aan, maar zijn ook afzonderlijk van elkaar te volgen. Cursisten die de verdiepingsmodules volgen, worden geacht de eerdere modules gevolgd te hebben. Bij aantoonbare kennis en ervaring is het mogelijk om hierop een uitzondering te maken. We streven ernaar de opleiding te laten certificeren bij het CPION.