Verdiepingscursus Van rondleiden naar begeleiden

Breng je passie voor erfgoed over op kinderen

In de training worden theorie, interactieve werkvormen en reflectie op filmfragmenten met kinder- en rondleidersgedrag afgewisseld. Cursisten doen een nulmeting t.a.v. hun eigen competenties en kiezen 1 a 2 competenties die ze willen ontwikkelen in de praktijk. Tussen bijeenkomst 1 en 2 wordt hier systematisch aan gewerkt en op gereflecteerd. Uitwisseling hierover vindt plaats in de tweede bijeenkomst.

Bijeenkomst 1. Ochtend

  • Beginsituatie (nulmeting eigen competenties)
  • Pedagogiek
  • Didactiek

Opdracht

  1. Competentieontwikkeling: breng een verandering aan in eigen aanpak van de museumles, 1 a 2 aandachtspunten. Pas dit toe in tenminste twee museumlessen. Schrijf een verslagje over welk effect deze gedragsverandering had op jou en op de leerlingen.
  2. Observeren: observeer systematisch het gedrag van leerlingen in de museumles van een collega. Schrijf hierover een verslagje, trek conclusies uit de waarnemingen en formuleer tips en tops voor je collega.

 Bijeenkomst 2. Ochtend

  • Opdrachten bespreken en koppelen aan theorie les 1
  • Klassenmanagement
  • Cultuur in de Spiegel (afhankelijk van de groep)

Lesmaterialen

Voor de cursus zijn standaard lesschema’s, opdrachtformulieren en inhoudelijke artikelen beschikbaar. De lesschema’s worden nu aangepast. De inhoud van de cursusmap (de inhoudelijke artikelen) wordt op USB-stick uitgedeeld aan de cursisten.

 


Aanmelden Van rondleiden naar begeleiden

Data: 5 februari en 19 maart 2018
Tijd: 9.30 – 13.30
Locatie: Teylers Museum, Haarlem
Kosten: € 400,- (in Noord Holland geldt een korting van 25% in het kader van de subsidieregeling Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK))
AANMELDEN

 

Op alle cursussen van Plein C zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing