Verdiepingscursus Van rondleiden naar begeleiden

Breng je passie voor erfgoed over op kinderen

In de training worden theorie, interactieve werkvormen en reflectie op filmfragmenten met kinder- en rondleidersgedrag afgewisseld. Cursisten doen een nulmeting t.a.v. hun eigen competenties en kiezen 1 a 2 competenties die ze willen ontwikkelen in de praktijk. Tussen bijeenkomst 1 en 2 wordt hier systematisch aan gewerkt en op gereflecteerd. Uitwisseling hierover vindt plaats in de tweede bijeenkomst.

Bijeenkomst 1. Ochtend

  • Beginsituatie (nulmeting eigen competenties)
  • Pedagogiek
  • Didactiek
Opdracht
  1. Competentieontwikkeling: breng een verandering aan in eigen aanpak van de museumles, 1 a 2 aandachtspunten. Pas dit toe in tenminste twee museumlessen. Schrijf een verslagje over welk effect deze gedragsverandering had op jou en op de leerlingen.
  2. Observeren: observeer systematisch het gedrag van leerlingen in de museumles van een collega. Schrijf hierover een verslagje, trek conclusies uit de waarnemingen en formuleer tips en tops voor je collega.

Bijeenkomst 2. Ochtend

  • Opdrachten bespreken en koppelen aan theorie les 1
  • Klassenmanagement
  • Cultuur in de Spiegel (afhankelijk van de groep)
Lesmaterialen

Voor de cursus zijn standaard lesschema’s, opdrachtformulieren en inhoudelijke artikelen beschikbaar. De lesschema’s worden nu aangepast. De inhoud van de cursusmap (de inhoudelijke artikelen) wordt op USB-stick uitgedeeld aan de cursisten.


Op dit moment wordt deze cursus niet aangeboden door Plein C.

Op alle cursussen van Plein C zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing