Basiscursus Speciaal onderwijs

AANMELDEN

Voor ervaren cultuurdocenten die zich willen verdiepen in het speciaal onderwijs.

Ben je een kunstenaar/docent die veel ervaring heeft met zelf lessen ontwerpen en lesgeven in het reguliere onderwijs en ben je geïnteresseerd in het werken met kinderen uit het speciaal onderwijs? Dan is deze nascholing iets voor jou. In zes bijeenkomsten leer je hoe het speciaal onderwijs in elkaar steekt en ontwerp je een lessenserie toegespitst op een doelgroep die je tijdens een korte stage in de praktijk gaat brengen. Je krijgt informatie over de verschillende clusters in het speciaal onderwijs, specifieke docentvaardigheden die je nodig hebt en je loopt een korte stage. Je wordt begeleid door een cultuurdocent met veel ervaring in het speciaal onderwijs.

Na afloop heb je praktijkervaring opgedaan in het speciaal onderwijs, ben je in staat om lessen te ontwerpen die aansluiten bij de doelgroep en heb je geleerd hoe je kan differentiëren tijdens je lessen.

Opbrengsten

 • Je bent een goed toegeruste cultuurdocent die kennis heeft van het speciaal onderwijs en de lessen kan afstemmen op de behoefte van de leerling en de vraag van de school.
 • Na afronding van de nascholing ontvangt je een bewijs van deelname.

Instapeisen (aanbevolen)

 • Je hebt een afgeronde kunstvakopleiding of aantoonbare ervaring als cultuurdocent.
 • Je hebt ruime ervaring met het lesgeven aan groepen in het onderwijs.
 • Je hebt ervaring met het zelf ontwerpen van lessen.
 • Je hebt een sterke persoonlijke motivatie om te werken met kinderen uit het speciaal onderwijs.

Inhoud

In deze bijeenkomsten maak je kennis met de organisatie van het (speciaal) onderwijs ‘van binnenuit’, vanuit de gedachte dat je met deze achtergrondkennis beter in staat bent om aan te sluiten bij de werkwijze van de school. Daarna ontwerp je lessen die aansluiten bij de vraag van het Speciaal Onderwijs en de ontwikkelingsfase van de leerlingen. Het geleerde wordt meteen in de praktijk gebracht. De trainer en de groep geven feedback op de ontwikkelde lessen

Onderwerpen: de verschillende soorten gedragsstoornissen, de plaats van cultuur in het onderwijs, de rol van de ICC en de vakdocent, en de culturele bagage van leerkrachten. Lesopzet, klassenmanagement, docentvaardigheden, intervisie en coaching.

Tijdsinvestering

 • 6 bijeenkomsten van 2,5 uur
 • kennismaking met de leerlingen en de groepsleerkracht waar de cursist mee gaat werken 2 uur
 • uitvoering van 2 x 3 uur stagelessen op de school
 • 58 uur zelfstudie en huiswerkopdrachten

Naar behoefte kan de cursus eventueel in twee delen worden opgesplitst:

 1. 2 bijeenkomsten van 2,5 uur waarbij de nadruk ligt op de kennismaking met het speciaal onderwijs, de clusters en de speciale leerlingen.
 2. 4 bijeenkomsten van 2,5 uur waarin de docenten lessen ontwikkelen en stage lopen in het speciaal onderwijs.

De module is ontwikkeld door Plein C en Stichting Tamino en kan bij voldoende belangstelling in het gehele land uitgevoerd worden.


We vragen je om een korte motivatie, twee aansprekende voorbeelden van lessen die je zelf hebt ontworpen, en je beknopte CV te sturen. Daarna hoor je of je tot deze module bent toegelaten. Het niveau van de module is Post-hbo.