Cursus Aanbod maken voor het regulier onderwijs

Voor cultuuraanbieders die willen weten hoe het onderwijs werkt en aanbod voor het onderwijs willen maken.

In deze cursus maak je kennis met de organisatie van het onderwijs ‘van binnenuit’, vanuit de gedachte dat je met deze achtergrondkennis beter in staat bent om aan te sluiten bij de werkwijze van de school. We gaan in op de plaats van cultuur in het onderwijs en de rol van de ICC’er. Je ontwerpt lessen, projecten of lesmaterialen die aansluiten bij de vraag van het onderwijs en de ontwikkelingsfase van de leerlingen. Je brengt het geleerde direct in de praktijk in een stage, en je krijgt feedback van de cursusgroep en de trainers.

Aan de orde komen:
– Schooltypen en schoolorganisatie
– Cultuureducatie in school: tijd, geld en mensen
– Les opzet en docentvaardigheden
– Groepsdynamiek en klassenmanagement
– Hoe sluit je aan bij de wens van de school en de aanpak van de leerkracht?
– Stage en intervisie

Na afloop heb je praktijkervaring opgedaan in het onderwijs, ben je in staat om lessen te ontwerpen die aansluiten bij de vraag van de school.

Voor deelname is een HBO cultuurvakopleiding vereist, ervaring in het uitvoeren van projecten is niet nodig. Het niveau van de module is Post-hbo.

De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2,5 uur; studielast 58 uur.